UE Funds

Screenshot 2023-12-20 at 11.05.52

6MINDED Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Promocja oferty 6MINDED - Mateusz Jachna na rynkach zagranicznych poprzez udział 
w programie branżowym IT/ICT”

CELE PROJEKTU
wypromowanie dedykowanych informatycznych systemów obsługi marketingu cyfrowego 
pod marką 6MINDED poprzez realizację działań promocyjnych
zwiększenie skali prowadzonej działalności eksportowej

PLANOWANE EFEKTY
podpisanie 13 kontraktów handlowych
zwiększenie przychodów z eksportu produktów
skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej w skali międzynarodowej
nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi
pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie

WARTOŚĆ PROJEKTU
489.700,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
416.245,00 PLN (85% kosztów kwalifikowanych)

 

Screenshot 2023-12-20 at 11.05.55